iMunis eDeska

Letovice

Úřední deska – Stav k 3. 4. 2020 18:58:57

Nalezeno 61 záznamů.Poslední změna: 3.4.2020 15:05:49

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu města LETOVICE/AFK Letovice, z.s. 155/2017 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 30.6.2020   dokument PDF (1 MB)
SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu města LETOVICE/Letecký klub Letovice 156/2017 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 30.6.2020   dokument PDF (0,8 MB)
SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu města LETOVICE/AFK Letovice/č.j. MLE/01440/18/FO 29/2018 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 8.2.2021   dokument PDF (613 kB)
SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu města LETOVICE/NSZP/č.j. MLE/05483/14/FO 161/2017 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 7.7.2020   dokument PDF (1 MB)
Veřejnoprávní SMLOUVA o poskytnutí návratné fin. výpomoci z rozpočtu-Město Letovice x ZŠ Letovice 75/2018 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 19.4.2021   dokument PDF (430 kB)
SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu města LETOVICE/ŘKF Letovice/MLE/06160/17/FO 166/2017 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 7.7.2020   dokument PDF (1 MB)
SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice pro r. 2017/TJ Sokol/č.j. MLE/05688/17/FO 149/2017 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 29.6.2020   dokument PDF (1 MB)
SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu města LETOVICE/Diakonie ČCE - č.j. MLE/06328/17/FO 175/2017 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 27.7.2020   dokument PDF (1 MB)
SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu města LETOVICE/Diecézní charita Brno/č.j. MLE/05662/17/FO 154/2017 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 30.6.2020   dokument PDF (1,3 MB)
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice/AFK Letovice, z.s. 218/2017 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 29.9.2020   dokument PDF (486 kB)
DOTAČNÍ SMLOUVY - r. 2018 164/2018 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 8.12.2021   9 dokumentů
Veřejnoprávní SMLOUVA o poskytnutí návratné fin.výpomoci z rozpočtu-Město Letovice x MŠ Třebětínská/č.j.MLE/11348/18/FO 263/2018 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 21.12.2021   dokument PDF (421 kB)
Město Letovice: Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2021 262/2018 Rozpočet obce Město Letovice 1.2.2019 20.12.2021 20.12.2018 dokument MS Word (144 kB)
SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu města LETOVICE/ELIM Letovice - č.j. MLE/06198/17/FO 176/2017 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 27.7.2020   dokument PDF (1,1 MB)
Smlouvy o poskytnutí DOTACE z rozpočtu města LETOVICE - pro rok 2019 92/2019 Smlouvy Město Letovice 9.4.2019 10.4.2022   7 dokumentů
Město LETOVICE: Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2023 131/2019 Rozpočet obce Město Letovice 28.5.2019 31.3.2023   6 dokumentů
Střednědobý výhled rozpočtu města LETOVICE v letech 2019 - 2023 144/2019 Rozpočet obce Město Letovice 20.6.2019 30.6.2020 20.6.2019 neregistrovaný (XLSX) (19 kB)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET města LETOVICE za rok 2018 145/2019 Rozpočet obce Město Letovice 20.6.2019 30.6.2020 20.6.2019 17 dokumentů
Město Letovice: Schválená Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. 163/2019 Smlouvy Město Letovice 10.7.2019 31.12.2022   dokument PDF (690 kB)
ÚZSVM: VÝZVA občanům + seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizovaný k 1.8.2019 184/2019 Výzva občanům ÚZSVM 15.8.2019 1.1.2024   3 dokumenty
DOTAČNÍ PROGRAM města LETOVICE na rok 2020 190/2019 Dotační program Město Letovice 29.8.2019 2.1.2021   4 dokumenty
MZE: VV/Opatření obecné povahy - zalesňování/č.j. 41508/2019-MZE-16212 204/2019 Opatření obecné povahy Ministerstvo 9.9.2019 31.12.2022   2 dokumenty
Dodatek č. 1 k DOTAČNÍMU PROGRAMU města Letovice na rok 2020 232/2019 Dotační program Město Letovice 22.10.2019 2.1.2021   neregistrovaný (DOCX) (13 kB)
DSO TS Malá Haná: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 250/2019 DSO TS MH TS Malá Haná 25.11.2019     dokument PDF (336 kB)
SMLOUVA o poskytnutí účelové individ. dotace z rozpočtu města Letovice/ELIM Letovice, o.p.s./MLE/10150/19/SO 258/2019 Smlouvy Město Letovice 2.12.2019 3.12.2022   dokument PDF (309 kB)
Schválený ROZPOČET města LETOVICE na rok 2020 dle odd 262/2019 Rozpočet obce Město Letovice 10.12.2019 31.12.2020   3 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva - Dodatek č. 1/Město Letovice x ČMZRB 265/2019 Smlouvy Město Letovice 10.12.2019 11.12.2022   dokument PDF (80 kB)
Ministerstvo zemědělství: VV/OOP č.j. 63920/2019-MZE-16212/kůrovcová kalamita - červená zóna 269 Opatření obecné povahy Ministerstvo 16.12.2019 31.12.2022 16.12.2019 2 dokumenty
SVAK: Sdělení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020 - odkaz na povinně zveřejňované informace 278/2019 Svazek VaK Svazek VaK 20.12.2019     dokument PDF (46 kB)
DSO TS Malá Haná: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 1/2020 DSO TS MH TS Malá Haná 2.1.2020 31.12.2020   dokument PDF (442 kB)
Město Letovice: Schválené plány nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací pro rok 2020 5/2020 Rozpočet obce Město Letovice 3.1.2020 31.1.2021   8 dokumentů
Veřejnoprávní smlouva - Dodatek č. 2/Město Letovice x ČMZRB 3/2020 Smlouvy Město Letovice 3.1.2020 4.1.2023   dokument PDF (71 kB)
Město Letovice: Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 12/2020 Smlouvy Město Letovice 13.1.2020     dokument PDF (191 kB)
KÚ pro JmK: Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Letovice od 23.3.2020 do 31.5.2021 20/2020 Oznámení KÚ pro JmK 27.1.2020 31.5.2021 27.1.2020 dokument PDF (38 kB)
KPÚ pro JmK: Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky - KPÚ v k.ú. Novičí 23/2020 Oznámení KÚ pro JmK 29.1.2020 28.1.2021   dokument PDF (643 kB)
ZŠ Letovice: Oznámení/ Zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2020/2021 - 4.4.2020 28/2020 Oznámení Základní škola 5.2.2020 4.4.2020   dokument PDF (222 kB)
Město Letovice: Informace o zveřejněných rozpočtových opatřeních upravujících rozpočet na rok 2020 38/2020 Rozpočet obce Město Letovice 13.2.2020 31.3.2021   dokument PDF (402 kB)
FÚ pro JmK: Informace ke startu závěrečné fáze tzv. EET 45/2020 Oznámení Finanční úřad 21.2.2020 4.5.2020   dokument PDF (393 kB)
ÚZSVM: VÝZVA občanům + seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizovaný k 1.2.2020 49/2020 Výzva občanům ÚZSVM 28.2.2020 31.12.2023   2 dokumenty
Město Letovice: Oznámení o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na místo vedoucího úřadu - tajemník/tajemnice MěÚ Letovice 50/2020 Výběrová řízení Město Letovice 11.3.2020 16.4.2020   dokument PDF (378 kB)
MěÚ Boskovice: VV/Oznámení o návrhu MÚP v Letovicích-ul. Komenského a Družstevní/č.j. DMBO 5272/2020/DOP 52/2020 Veřejná vyhláška MěÚ Boskovice 13.3.2020 15.4.2020   4 dokumenty
Město Letovice: UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - omezení provozní doby Městského úřadu Letovice 53/2020 Oznámení Město Letovice 16.3.2020     dokument PDF (420 kB)
USNESENÍ vlády České republiky č. 70 - 74./o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR a o přijetí krizových opatření 54/2020 Oznámení Vláda ČR 16.3.2020     dokument PDF (128 kB)
USNESENÍ vlády České republiky č. 69/vyhlášení nouzového stavu na území České republiky 55/2020 Nařízení Vláda ČR 16.3.2020 16.4.2020   dokument PDF (92 kB)
USNESENÍ vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 247,248 a 249/o přijetí krizových opatření 56/2020 Nařízení Vláda ČR 19.3.2020     3 dokumenty
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje - nařízení ochranných prostředků dýchacích cest 57/2020 Nařízení Krajský úřad JmK 19.3.2020     dokument PDF (149 kB)
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje bytových jednotek v k.ú. Letovice /č.j. MLE/02636/20/FO 58/2020 Záměr obce - majetek Město Letovice 23.3.2020 8.4.2020   2 dokumenty
Město Letovice: Obecně závazná VYHLÁŠKA č. 1/2020/č.j. MLE/02604/20/Taj 59/2020 OZV a nařízení Město Letovice 24.3.2020 9.4.2020   dokument PDF (320 kB)
Město Letovice: Obecně závazná VYHLÁŠKA č. 2/2020/č.j. MLE/02605/20/Taj 60/2020 OZV a nařízení Město Letovice 24.3.2020 9.4.2020   dokument PDF (268 kB)
Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č.31/3 v k.ú. Zábludov/ MLE/02660/20/FO 61/2020 Záměr obce - majetek Město Letovice 24.3.2020 9.4.2020   2 dokumenty
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje částí pozemků p.č. 768/2 a 759/1 v k.ú. Novičí/MLE/02666/20/FO 62/2020 Záměr obce - majetek Město Letovice 24.3.2020 9.4.2020   2 dokumenty
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje částí pozemků p.č.2177 a p.č. 2176/1 v k.ú.Letovice/MLE/02672/20/FO 63/2020 Záměr obce - majetek Město Letovice 24.3.2020 9.4.2020   2 dokumenty
Ex.ú.Litoměřice: Usnesení - dražební vyhláška o elektronické dražbě/č.j. 124 EX 9354/09-204 67/2020 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 27.3.2020 29.4.2020   dokument PDF (134 kB)
Ex.ú.Olomouc: Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání/č.j. 185EX 255/17-350 66/2020 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 27.3.2020 30.4.2020   dokument PDF (129 kB)
MěÚ Letovice: Usnesení- výrobní hala Lazinov/č.j. MLE/2799/20/OVŽP 68/2020 Řízení stavebního úřadu MěÚ L 27.3.2020 15.4.2020   dokument PDF (262 kB)
MŠ Letovice: ZÁPIS do letovických mateřských škol pro školní rok 2020/2021 - informace 69/2020 Oznámení Mateřská škola 30.3.2020 18.5.2020   dokument PDF (407 kB)
MěÚ Boskovice: VV/Návrh MÚP - silnice II/ 365, Masarykovo nám., Letovice/č.j. DMBO 6315/20230/DOP 70/2020 Veřejná vyhláška MěÚ Boskovice 30.3.2020 30.4.2020   2 dokumenty
Mikroregion Letovicko: Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Letovicko, IČ 70844160 71/2020 Mikroregion Letovicko Mikroregion Let. 31.3.2020     neregistrovaný (XLSX) (12 kB)
MěÚ Boskovice: OOP-Stanovení PÚP, ul. Tyršova, Letovice/DMBO 6757/2020/DOP 72/2020 Opatření obecné povahy MěÚ Boskovice 1.4.2020 17.4.2020   2 dokumenty
MZ: VV/Opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 73/2020 Opatření obecné povahy Ministerstvo 3.4.2020 31.12.2022   dokument PDF (291 kB)
Město Letovice: Přistavování velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad v r. 2020 74/2020 Infomace z radnice Město Letovice 3.4.2020 28.9.2020   dokument PDF (197 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.