iMunis eDeska

Letovice

Úřední deska – Stav k 4. 8. 2020 10:09:23

Nalezeno 44 záznamů.Poslední změna: 3.8.2020 10:15:37

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu města LETOVICE/AFK Letovice/č.j. MLE/01440/18/FO 29/2018 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 8.2.2021   dokument PDF (613 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní SMLOUVA o poskytnutí návratné fin. výpomoci z rozpočtu-Město Letovice x ZŠ Letovice 75/2018 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 19.4.2021   dokument PDF (430 kB) Alternativní uložení
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice/AFK Letovice, z.s. 218/2017 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 29.9.2020   dokument PDF (486 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní SMLOUVA o poskytnutí návratné fin.výpomoci z rozpočtu-Město Letovice x MŠ Třebětínská/č.j.MLE/11348/18/FO 263/2018 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 21.12.2021   dokument PDF (421 kB) Alternativní uložení
Město Letovice: Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2021 262/2018 Rozpočet obce Město Letovice 1.2.2019 20.12.2021 20.12.2018 dokument MS Word (144 kB) Alternativní uložení
DOTAČNÍ SMLOUVY - r. 2018 164/2018 Smlouvy Město Letovice 1.2.2019 8.12.2021   9 dokumentů
Smlouvy o poskytnutí DOTACE z rozpočtu města LETOVICE - pro rok 2019 92/2019 Smlouvy Město Letovice 9.4.2019 10.4.2022   7 dokumentů
Město LETOVICE: Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2023 131/2019 Rozpočet obce Město Letovice 28.5.2019 31.3.2023   6 dokumentů
Město Letovice: Schválená Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. 163/2019 Smlouvy Město Letovice 10.7.2019 31.12.2022   dokument PDF (690 kB) Alternativní uložení
ÚZSVM: VÝZVA občanům + seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizovaný k 1.8.2019 184/2019 Výzva občanům ÚZSVM 15.8.2019 1.1.2024   3 dokumenty
DOTAČNÍ PROGRAM města LETOVICE na rok 2020 190/2019 Dotační program Město Letovice 29.8.2019 2.1.2021   4 dokumenty
MZE: VV/Opatření obecné povahy - zalesňování/č.j. 41508/2019-MZE-16212 204/2019 Opatření obecné povahy Ministerstvo 9.9.2019 31.12.2022   2 dokumenty
Dodatek č. 1 k DOTAČNÍMU PROGRAMU města Letovice na rok 2020 232/2019 Dotační program Město Letovice 22.10.2019 2.1.2021   neregistrovaný (DOCX) (13 kB) Alternativní uložení
DSO TS Malá Haná: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 250/2019 DSO TS MH TS Malá Haná 25.11.2019     dokument PDF (336 kB) Alternativní uložení
SMLOUVA o poskytnutí účelové individ. dotace z rozpočtu města Letovice/ELIM Letovice, o.p.s./MLE/10150/19/SO 258/2019 Smlouvy Město Letovice 2.12.2019 3.12.2022   dokument PDF (309 kB) Alternativní uložení
Schválený ROZPOČET města LETOVICE na rok 2020 dle odd 262/2019 Rozpočet obce Město Letovice 10.12.2019 31.12.2020   3 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva - Dodatek č. 1/Město Letovice x ČMZRB 265/2019 Smlouvy Město Letovice 10.12.2019 11.12.2022   dokument PDF (80 kB) Alternativní uložení
Ministerstvo zemědělství: VV/OOP č.j. 63920/2019-MZE-16212/kůrovcová kalamita - červená zóna 269 Opatření obecné povahy Ministerstvo 16.12.2019 31.12.2022 16.12.2019 2 dokumenty
SVAK: Sdělení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020 - odkaz na povinně zveřejňované informace 278/2019 Svazek VaK Svazek VaK 20.12.2019     dokument PDF (46 kB) Alternativní uložení
Město Letovice: Schválené plány nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací pro rok 2020 5/2020 Rozpočet obce Město Letovice 3.1.2020 31.1.2021   8 dokumentů
Veřejnoprávní smlouva - Dodatek č. 2/Město Letovice x ČMZRB 3/2020 Smlouvy Město Letovice 3.1.2020 4.1.2023   dokument PDF (71 kB) Alternativní uložení
Město Letovice: Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 12/2020 Smlouvy Město Letovice 13.1.2020     dokument PDF (191 kB) Alternativní uložení
KÚ pro JmK: Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Letovice od 23.3.2020 do 31.5.2021 20/2020 Oznámení KÚ pro JmK 27.1.2020 31.5.2021 27.1.2020 dokument PDF (38 kB) Alternativní uložení
KPÚ pro JmK: Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky - KPÚ v k.ú. Novičí 23/2020 Oznámení KÚ pro JmK 29.1.2020 28.1.2021   dokument PDF (643 kB) Alternativní uložení
Město Letovice: Informace o zveřejněných rozpočtových opatřeních upravujících rozpočet na rok 2020 38/2020 Rozpočet obce Město Letovice 13.2.2020 31.3.2021   dokument PDF (402 kB) Alternativní uložení
ÚZSVM: VÝZVA občanům + seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizovaný k 1.2.2020 49/2020 Výzva občanům ÚZSVM 28.2.2020 31.12.2023   2 dokumenty
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje - nařízení ochranných prostředků dýchacích cest 57/2020 Nařízení Krajský úřad JmK 19.3.2020     dokument PDF (149 kB) Alternativní uložení
MZ: VV/Opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 73/2020 Opatření obecné povahy Ministerstvo 3.4.2020 31.12.2022   dokument PDF (291 kB) Alternativní uložení
Město Letovice: Přistavování velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad v r. 2020 74/2020 Infomace z radnice Město Letovice 3.4.2020 28.9.2020   dokument PDF (197 kB) Alternativní uložení
SMLOUVY o poskytnutí DOTACE z rozpočtu města LETOVICE - pro rok 2020 85/2020 Smlouvy Město Letovice 27.4.2020 28.4.2023   6 dokumentů
ZÁVĚREČNÝ ÚČET města LETOVICE za rok 2019 123/2020 Rozpočet obce Město Letovice 9.6.2020 30.6.2021   17 dokumentů
MěÚ Boskovice: VV/OOP k omezení užívání pitné vody - Lysice, Sulíkov a MČ města Letovice Kladoruby/DMBO 12392/2020 131/2020 Opatření obecné povahy MěÚ Boskovice 15.6.2020 15.9.2020   dokument PDF (630 kB) Alternativní uložení
MěÚ Letovice: VV/Oznámení zahájení veřejného projednání - změna č. 6 ÚP na URÚ 144/2020 Veřejná vyhláška MěÚ L 24.6.2020 13.8.2020   dokument PDF (264 kB) Alternativní uložení
Mikroregion Letovicko: Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Letovicko, IČ 70844160 151/2020 Mikroregion Letovicko Mikroregion Let. 7.7.2020     dokument PDF (413 kB) Alternativní uložení
DSO TS Malá Haná: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 168/2020 DSO TS MH TS Malá Haná 16.7.2020 31.12.2020   dokument PDF (441 kB) Alternativní uložení
KÚ JmK: Oznámení záměru - "Sběrný dvůr Letovice - rozšíření kapacity"/č.j. JMK 99760/2020 171/2020 Oznámení Krajský úřad JmK 21.7.2020 21.8.2020   dokument PDF (117 kB) Alternativní uložení
Město Letovice: ZÁMĚR výpůjčky části pozemku p.č. 894 v k.ú. Letovice/MLE/06583/20/FO 172/2020 Záměr obce - majetek Město Letovice 22.7.2020 7.8.2020   2 dokumenty
MěÚ Letovice: VV/Rozhodnutí - sportoviště, Prostřední Poříčí/č.j. MLE/06320/20/OVŽP 173/2020 Řízení stavebního úřadu MěÚ L 22.7.2020 7.8.2020   dokument PDF (336 kB) Alternativní uložení
MěÚ Letovice: Rozhodnutí- změna stavebního záměru-RD, Horní Poříčí/č.j. MLE/06423/20/OVŽP 174/2020 Řízení stavebního úřadu MěÚ L 27.7.2020 12.8.2020   dokument PDF (281 kB) Alternativní uložení
DODATEK č. 1 k VPS: Město Letovice x Obec Nýrov/č.j. MLE/02101/20/Taj 175/2020 Smlouvy Město Letovice 28.7.2020 13.8.2020   dokument PDF (118 kB) Alternativní uložení
DODATEK č. 1 k VPS: Město Letovice x Obec Lazinov/č.j. MLE/02102/20/Taj 176/2020 Smlouvy Město Letovice 28.7.2020 13.8.2020   dokument PDF (121 kB) Alternativní uložení
E.ON: Oznámení vypnutí el. energie v Letovicích dne 11.8.2020 177/2020 E.ON - oznámení E.ON 28.7.2020 11.8.2020   dokument PDF (66 kB) Alternativní uložení
MZ: VV/Opatření obecné povahy/kůrovec/ č.j. 33784/2020-MZE-16212 179/2020 Opatření obecné povahy Ministerstvo 30.7.2020 31.12.2022   2 dokumenty
VOLBY do ZK 2020: Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - město LETOVICE/č.j. MLE/06714/20/TAJ 180/2020 Volby Město Letovice 3.8.2020 3.10.2020   dokument PDF (206 kB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.