iMunis eDeska

Letovice

Úřední deska – Detail

Město Letovice: Obecně závazná VYHLÁŠKA č. 2/2020/č.j. MLE/02605/20/Taj

Značka: 60/2020 Zveřejněno od: 24.3.2020 13:10:48 Zveřejnit do: 9.4.2020 Typ: Obecně závazné vyhlášky a nařízení Původce: Město Letovice Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Obecně závazná vyhláška č.2/2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 268 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.